एकदंताय वक्रतुण्डाय लिरिक्स | Ekadantaya Vakratundaya Lyrics

Ekadantaya Vakratundaya

एकदंताय वक्रतुण्डाय लिरिक्स गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि ।गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि ।गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि